Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPendaftaran Accredited Checker

JENIS PENDAFTARAN

1. ACCREDITED CHECKER (AC) bagi
 • Jurutera Profesional yang berdaftar
 • Pemilik Tunggal
 • Boleh menjalankan projek kurang dari BND 10M

2. ACCREDITED CHECKING ORGANISATION (ACO) bagi
 • Jurutera Profesional yang berdaftar
 • Perkongsian atau Syarikat dengan lebih daripada satu AC yang berdaftar
 • Tiada had nilai projek

GARISPANDUAN

 • Pendaftaran adalah dilakukan pada setiap tahun
 • Minimum 10 tahun berlatih di dalam bidang sivil dan struktur yang mempunyai status charteredship.
 • Pendaftaran dapat di batalkan jika ada bukti ketidakcekapan teknikal, kecuaian, atau kegagalan untuk mematuhi semua atau mana-mana peraturan dan garis panduan.

YURAN PENDAFTARAN

​PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN - ​$300

​PENILAIAN - ​$400 
Penilaian bertulis adalah sah untuk jangka masa 3 tahun

PROSEDUR

1. Pemohon menghadapkan permohonan melalui emel ke ids.abci@mod.gov.bn.​
2. Permohonan akan disemak oleh ahli panel pendaftaran
3. Ujian bertulis atau temuduga akan dilaksanakan jika diperlukan setelah penilaian Panel Pendaftaran
4. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon.


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ACCREDITED CHECKER

GARISPANDUAN

 • Hanya terima dan laksanakan kerja untuk projek yang mempunyai pengalaman dan kecekapan yang diperlukan yang berkaitan dengan sifat dan skop projek
 • Proses pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa sendiri dan tidak ditugaskan kepada jurutera lain
 • Sekiranya sebahagian atau bahagian reka bentuk memerlukan pakar teknikal untuk bantuan, AC mesti meminta persetujuan terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa
 • Tiada projek akan diambilkan jika ada dapati perminatan kewangan atau profesional pada projek itu
 • Pemilik projek atau perunding akan menaggung kos pemeriksaan projek

TANGGUNGJAWAB

 • Menilai, menganalisis dan mengkaji reka bentuk struktur dalam mana-mana rancangan kerja membina dan melakukan pengiraan untuk menentukan kecukupan elemen struktur utama bangunan berfungsi untuk didirikan atau terjejas oleh kerja membina yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan tersebut;
 • Sahkan bahawa elemen struktur utama selaras dengan susun atur ditunjukkan dalam rancangan seni bina dan sebarang pindaan yang dibuat;
 • Serahkan Certificate of Adequacy dan laporan penilaian termasuk analisis dan pengiraan yang dilakukan oleh Accredited Checker.

TUGASAN

 • Menentukan dan menggunakan Kod Amalan yang diguna pakai dalam penyediaan reka bentuk struktur di rancangan kerja pembinaan;
 • Memeriksa pemuatan reka bentuk dan jika berkenaan, muatan angin;
 • Memastikan andaian reka bentuk dan batasan program komputer yang digunakan dalam analisis reka bentuk struktur;
 • Gunakan maklumat kejuruteraan dan model yang sesuai dalam analisis untuk struktur reka bentuk;
 • Memeriksa standard dan spesifikasi bahan-bahan yang akan digunakan dalam kerja pembinaan;
 • Memastikan konsep reka bentuk struktur dan mengenal pasti elemen struktur utama;
 • Menentukan kestabilan dan ketahanan sistem struktur;
 • Menganalisiskan semua:
 • Elemen struktur utama dan sistem asas bangunan,
 • Cerucuk yang digunakan di pondasi,
 • Lajur dan elemen struktur utama menegak,
 • Kekuda keluli panjang dan rasuk panjang,
 • Memindahkan rasuk,
 • Sambungan sendi;
 • Memeriksa perincian struktur dalam lukisan dan memastikan bahawa ini selaras dengan pengiraan reka bentuk;
 • Menentukan kecukupan aspek lain dari reka bentuk yang penting untuk integriti struktur bangunan.

KEPERLUAN TEKNIKAL

Tugas Accredited Checker
 • Memeriksa rancangan dan pengiraan untuk memastikan keselamatan sementara menjimatkan penggunaan bahan dan reka bentuk
 • Reka bentuk mesti boleh dibina dengan cara tidak membahayakan apa-apa pihak yang terlibat dalam fasa pembinaan
 • Penggunaan kod amalan
 • Mengetahui apa kekangan berbanding kemampuan kita
 • Mengesan masalah dalam reka bentuk yang diabaikan oleh pereka
 • Memperhatikan kemajuan teknologi dan reka bentuk.
​Bagi sebarang maklumat lanjut, sila hubungi ids.abci@mod.gov.bn.​