Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRujukan Industri

​​

​​Sila ikuti link dibawah bagi senarai semua dokumen rujukan yang dikeluarkan oleh Autoriti.
  
  
Description
  
  
  
  
NOTA TEKNIKAL INDUSTRI / INDUSTRY TECHNICAL NOTEhttp://abci.gov.bn/SiteAssets/setting.png
Makluman perubahan keperluan permohonan perkhidmatan ABCi.
http://abci.gov.bn/SitePages/Dokumen%20Rujukan%20Industri.aspxIn page navigation
NOTA PANDUAN INDUSTRI / INDUSTRY GUIDANCE NOTEhttp://abci.gov.bn/SiteAssets/guide-book.png
Panduan praktikal mengenai pengurusan dan peringatan semasa.
http://abci.gov.bn/SitePages/Dokumen%20Rujukan%20Industri.aspxIn page navigation
​CALL TO INDUSTRYhttp://abci.gov.bn/SiteAssets/team.png
Makluman untuk mengambil tindakan dan memberikan kerjasama.
http://abci.gov.bn/SitePages/Dokumen%20Rujukan%20Industri.aspxIn page navigation

  
  
18/06/2024IGN-02-2024 Fungsi Request Amendment dalam Sistem OneBiz
09/03/2024IGN-01-2024 Pendaftaran Persijilan Produk Sustainable
28/12/2023ITN-05-2023 Permohonan Permit Kerja-kerja Meroboh
1 - 3Next

Borang, Laporan, Template & Slaid Taklimat bagi pihak yang berkepentingan Industri Pembinaan

  
  
  
collapse Perkhidmatan : Accredited Checker ‎(4)
collapse Perkhidmatan : Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda ‎(2)
collapse Perkhidmatan : Industri Pembinaan ‎(1)
collapse Perkhidmatan : Kebenaran Kemajuan ‎(18)
collapse Perkhidmatan : Lesen Pembina/Sijil Pendaftaran Kontraktor ‎(3)
collapse Perkhidmatan : Pendaftaran/Akreditasi ‎(4)
collapse Perkhidmatan : Pengguna - Jabatan Kerajaan ‎(1)
collapse Perkhidmatan : Persijilan Bahan Binaan ‎(11)
collapse Perkhidmatan : Sijil Pendaftaran Pembekal ‎(1)
collapse Perkhidmatan : Syarikat Pengiklanan ‎(2)
  
  
Description
  
  
  
  
CONTRACTOR SUPPLIER RECORD
Bagi Permohonan Lesen Pembina / Pendaftaran Kontraktor / Pembekal
https://online.mod.gov.bn/abci/New tab
ONEBIZ PORTAL
Bagi Permohonan Kebenraran-kebenaran Kemajuan dan Iklan, Papan Iklan & Papan Tanda
https://onebiz.business.gov.bn/sop/process/MIPR_BBLS/MainIndex?selectType=NNew tab
ONE COMMON BILLING SYSTEM
Bagi pembayaran-pembayaran perkhidmatan
https://ocbs.mofe.gov.bn/payNew tabSoalan -Soalan Lazim

Jawapan
collapse Tajuk : Buku-buku ‎(1)
collapse Tajuk : Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda ‎(1)
collapse Tajuk : Kemajuan ‎(9)
collapse Tajuk : Pekerja Asing ‎(3)
collapse Tajuk : Perlesenan ‎(10)