Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami


PINJAMAN FASILITI 
bagi Pusat Latihan dan Kemahiran Kerja
  • ​Tempahan fasiliti boleh dilaksanakan 2 minggu sebelum tarikh acara diadakan.
  • Fasiliti hanya boleh ditempah oleh Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan sahaja.
BORANG PERMOHONAN MEMINJAM KEMUDAHAN TEMPAT bolehlah dihadapkan ke ABCi.customerservice@mod.gov.bn. Kebenaran adalah tertakluk ketetapan Autoriti. 

PANDUAN RINGKAS:

Nyatakan semua butiran maklumat yang diperlukan dengan lengkap bagi memudahkan kami membantu awda.

Mohon elakkan penggunaan bahasa yang tidak munasabah dan kurang sopan.


phone.png WhatsApp Message
+673 8140365
 E-Melemail.pngABCi Customer Service
location.pngAlamat
Persuratan
Ketua Autoriti,
Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan, Pusat Latihan dan Kemahiran Kerja,
Kementerian Pembangunan,
Jalan Pembangunan, 
Bandar Seri Begawan, BB3510,
Negara Brunei Darussalam.