Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

Bandar Seri Begawan, Sabtu, 21 Mac 2020.

 

Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ingin memaklumkan kepada orang ramai berikutan penularan virus COVID-19 bahawa SEMUA PERKHIDMATAN KAUNTER pembayaran, perjumpaan, pertanyaan dan aduan ABCi akan ditutup sementara bermula pada 21 Mac 2020.


Bandar Seri Begawan, Saturday, 21 March 2020.

 

The Authority on Building Control and Construction Industry would like to inform the public, in light of COVID-19 situation in Brunei Darussalam, that ALL COUNTERS for discussions, queries and complaints will temporarily be closed from 21 March 2020.   


Bandar Seri Begawan, Sabtu, 23 November 2019.

Kementerian Pembangunan hari ini telah mengadakan Majlis Perlancaran Local Business Development Circular di Dewan Atria Simpur, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan, Kementerian Pembangunan.


  

​​Bandar Seri Begawan, 29 Safar 1440 H, 07 November 2018.

Sebuah buku garispanduan 'Different Abilities Design Guidelines' telah dilancarkan pada 07 November 2018 di Dewan Indera Pahlawan, MODTC. Garispanduan tersebut dilancarkan oleh Yang Berhormat, Menteri Pembangunan Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi Bin Haji Gafar.

f7866c06-b505-412b-afe9-c67258cb431e.jpg

  

​TATACARA PERMOHONAN:

  1. PENDAFTARAN PEMBINA, KONTRAKTOR DAN PEMBEKAL
  2. PENDAFTARAN PERSIJILAN PRODUK BAHAN BINAAN

KEMASKINI PROSEDUR.PNG

  

​Bermula pada 13hb Ogos 2018, syarikat-syarikat pengiklan yang berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan bolehlah menghadapkan permohonan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda melalui portal OneBiz.

Prosedur ABS.PNG

  

​Pada 23hb Julai 2018, pihak ABCi melalui Sektor Industri Pembinaan telahpun mengadakan satu sesi pemberigaan bersama pembekal-pembekal yang berdaftar di Kementerian Pembangunan mengenai dengan tatacara baru menghadapkan permohonan berserta tpornya.

Pemberigaan Produk Online.JPG

  

​Jumaat 01hb Jun 2018, Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan telah pun mengadakan Majlis Khatam Al Quran bagi tahun 2018

NuzulAQevent.jpg

  

​Rabu 30hb Mei 2018, Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan telah menyampaikan sunbangan derma ke Projek Bina Ukhwah di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

SumbanganDerma.jpg

  

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 Mei – Sebagai usaha berterusan untuk memberigakan mengenai pendaftaran syarikat pengiklanan, Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) telah mengadakan taklimat mengenai pendaftaran syarikat pengiklanan di bawah kawalan ABCi, Kementerian Pembangunan yang berlangsung di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan, hari ini.


  

​29 Mac 2018 - Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran, Tahlil dan Doa Arwah Sempena Hari Air Sedunia 2018 yang berlangsung di Masjid Ash-Saliheen.

Sambutan Hari Air Sedunia 2018.c.jpg

  

​21 Mac 2018 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan telah menghadiri Forum Air Sedunia Kali Ke-8 di Brasilia, Brazil atas undangan dari Menteri Alam Sekitar, Republik Persekutuan Brazil yang berlangsung selama enam hari mulai dari 18 hingga 23 Mac.

8th World Water Forum, Brasilia, Brazil.1_c.jpg

  

​10 Mac 2018 - Sejumlah BND 807,279,690.00 diperuntukkan bagi perbelanjaan disokong bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya pada Tahun Kewangan 2018/2019.

Majlis Mesyuarat Negara Musim Permesyuaratan K1-14, 2018.jpg

  

​7 Mac 2018 - Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan (BAPEQS) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa pendaftaran kini dibukakan bagi peperiksaan BAPEQS pengambilan Julai/Ogos 2018.

PCE (MLY)_c.png

  

​27 Februari 2018 - Setiap jabatan, divisyen dan unit di Kementerian Pembangunan diseru agar sentiasa berusaha dalam memastikan pelan strategik kementerian sejajar dengan keperluan-keperluan, serta menepati cabaran-cabaran semasa di samping memiliki sifat-sifat kerohanian yang berkonsepkan MIB sebagai pembentuk dan penentu calak keBruneian.

Bengkel PPS MOD.1_c.jpg

  

​22 Februari 2018 - Ke arah memastikan infrastruktur perhubungan jalan raya di negara ini berada dalam keadaan selamat dan selesa digunakan oleh para pengguna jalan raya, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Perhubungan mengadakan lawatan bersama di kawasan Serasa, Muara.

Lawatan YB Ke Serasa.1_c.jpg

  

​21 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran maklumat mengenai surat amaran yang dikeluarkan oleh ABCi yang disebarkan melalui media sosial, pihak Kementerian Pembangunan ingin menjelaskan mengenai perkara tersebut yang mana setiap pembinaan rumah atau tambahan rumah hendaklah dipohonkan terlebih dahulu ke ABCi.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​20 Februari 2018 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan menjadi tuan rumah bagi Mesyuarat Ke-19 ASEAN Taskforce Building and Construction (TFBC) pada 20 hingga 21 Februari 2018 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

1_TFBC_2018_c.jpg

  

​20 Februari 2018 - KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 601 orang penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara bagi Daerah Tutong dan Daerah Belait.

1_Penyerahan_Anak_Anak_Kunci_c.jpg

  

​15 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran isu mengenai perkhidmatan Kementerian Pembangunan yang tular di media sosial Facebook dan Whatsapp baru-baru ini, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan bahawa kementerian ini sentiasa bersedia berkhidmat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas yang diamanahkan untuk memastikan Negara Brunei Darussalam menikmati kehidupan yang berkualiti, pembangunan berdaya tahan yang berterusan dan makmur kearah menjayakan wawasan 2035.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​9 Januari 2018 - Kementerian Pembangunan mengekalkan kejuaraannya apabila muncul juara Kategori Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan pada Perbarisan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara 1439 Hijrah, sekali gus membawa pulang hadiah wang tunai BND 4,000 berserta piala iringin dan sijil penyertaan.

2_Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW_c.jpg

  

​23 Disember 2017 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar  mengadakan lawatan kerja ke beberapa tempat yang dilanda banjir dan tanah susur akibat hujan lebat yang melanda di Daerah Temburong pada Rabu, 20 Disember 2017 lalu.

2_LawatanbanjirTemburong_c.png

  

​19 Disember 2017 - Satu Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) - Collaboration In The Acquisition, Development and Usage of Geospatial Data and Maintenance of Continously Operating Reference Stations (CORS) di antara Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Soartech Systems Sendirian Berhad telah diadakan bagi mewujudkan kerjasama berbentuk Public, Private Partnership (PPP).

2_MOU_MOD-SoartechSystems_c.jpg

  

​12 Disember 2018 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar menekankan sekuriti air dan pembangunan mampan adalah berkait rapat serta kritikal bagi negara-negara di rantau Asia Pasifik untuk bekerjasama bagi mencapai hasrat Sustainable Development Goals (SDG) di bawah 2030 UNDP Agenda.

2_3rd_APWS_c.jpg

  

​11 Disember 2017 - Jabatan Kerja Raya (JKR), Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai terutama kepada para pengguna jalan raya untuk tidak meletakkan kereta di atas promenade yang baru siap dibina di sepanjang Jalan Residency.

Makluman.jpg

  

​5 Disember 2017 - Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada para pemilik tanah bergeran dan pelanggan-pelanggan bahawa beberapa perubahan akan berkuat kuasa mulai 2 Januari 2018 bagi permohonan-permohonan pindah milik tanah.

Makluman.jpg

  

​4 Disember 2017 - Kementerian Pembangunan diumumkan sebagai juara Kategori Perarakan Perahu-Perahu Berhias dan Kategori Kenderaan/Kereta Berhias semasa Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil Penghargaan kepada Pemenang-Pemenang dan Peserta-Peserta Perarakan Kapal-Kapal, Perahu-Perahu, Kereta-Kereta dan Basikal-Basikal Berhias sempena Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Menaiki Takhta.

Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil Penghargaan Kategori Perarakan Perahu-Perahu Berhias_c.png

  

​2 Disember 2017 - Dalam sama-sama menyemarakkan lagi sambutan kelahiran Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W, hampir 120 orang daripada Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah menyertai perarakan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara bagi Tahun 1439 Hijrah.

IMG_0918_c.JPG

  

​1 Disember 2017 - Para Menteri memuji usaha yang dicapai dalam melaksanakan AMCAP ASEAN dan mengalu-alukan persiapan untuk peninjauan jangka menengah 2018 Fasa Pertama AMCAP - III yang akan menyumbang pada strategi dan pelaksanaan Fasa Kedua AMCAP untuk 2021 - 2025.

6th AMMin_c.jpg

  

​30 November 2017 - Seramai 182 pesara dari Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya disenaraikan sebagai penerima, yang mana daripada jumlah tersebut, 122 adalah pesara lelaki, manakala 60 ialah pesara perempuan pada Tahun 2016.

1_Majlis Meraikan Pesara 2016_c.jpg

  

​29 November 2017 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-Lot Tanah dan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 892 penerima. Penerima anugerah anak kunci rumah ini adalah pemohon di bawah RPN dan STKRJ bagi Daerah Brunei dan Muara.

Majlis Penyempurnaan Penganugerahan 29.10_c.jpg

1 - 30Next