Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Pengiklanan

IKLAN, PAPAN IKLAN DAN PAPAN TANDA

Autoriti ini mengawal pemasangan iklan, papan iklan dan papan tanda secara pentadbiran dengan menyenaraikan Syarikat Pengiklanan di bawah Kementerian Pembangunan. Kesemua iklan, papan iklan dan papan tanda hendaklah didapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum dipasang.

Bagi pendaftaran syarikat pengiklan bolehlah mengisi dan menghadapkan borang permohonan pendaftaran syarikat pengiklan di ABCi  melalui emel ke alamat bsba.abci@mod.gov.bn.

Permohonan kebenaran iklan, papan iklan dan papan tanda hendaklah dihadapkan melalui sistem OneBiz.


BORANG-BORANG PERMOHONAN