Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMuat Turun Borang

permohonan kemajuan1.0.png

UNTUK KEGUNAAN ORANG BERKELAYAKAN (ARKITEK / JURUTERA PROFESIONAL)

Borang A - Permohonan Kebenaran Pelan Kemajuan
Group 66 (1).png

Borang Permohonan Perubahan Kepada Pelan Yang Telah Diluluskan
Group 66 (1).png

Borang C - Kebenaran Memulakan Kemajuan
Group 66 (1).png

Borang E - Permohonan Kesiapan Kemajuan
Group 66 (1).png

​Borang Sijil Kesiapan Pembina bagi Kerja-Kerja Bangunan (BCC)
Group 66 (1).png

​Borang Sijil Kesiapan bagi Kerja-Kerja Bangunan (CCC)
Group 66 (1).png

Borang JPKE - Borang tanya Perangkaan Pembinaan

Group 66 (1).png
Senarai semak laporan pemeriksaan:

​EEC Design Data Template
Group 67.png

​Laporan Pemeriksaan Kesiapan (OP) Kemajuan
Group 66 (1).png

​Laporan Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection)
Group 66 (1).png

Laporan Pemeriksaan Kesiapan Rumah
Group 66 (1).png

​Laporan Pemeriksaan Kesiapan Kerja Tanah

Group 66 (1).png


permohonan perlesenan.png

UNTUK KEGUNAAN PEMBINA, KONTRAKTOR, PEMBEKAL & SYARIKAT PENGIKLAN​​
LESEN PEMBINA & SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR

​Pendaftaran Lesen Pembina

Group 70.png

Pendaftaran Sijil Kontraktor

Group 70.png

Keperluan Pendaftaran Lesen Pembina dan Kontraktor

Group 66 (1).png

Kelas dan Kategori Pendaftaran Lesen Pembina dan Kontraktor

Group 68.png

​Senarai Semak Dokumen (Lesen Pembina / Sijil Kontraktor)

Group 68.png
SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT PEMBEKAL 

​Pendaftaran Sijil Pembekal

Group 70.png

Senarai Semak Dokumen (Sijil Pendaftaran Syarikat Pembekal)

Group 68.png

Kategori Kerja Perbekalan

Group 68.png
SYARIKAT PENGIKLAN

​Pendaftaran Syarikat Pengiklanan

Group 68.png

​Kebenaran Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda

Group 70.png
​Pelan-Pelan Permohonan:

Pelan A- Pelan tapak Lokasi Pemasangan

Group 66 (1).png

Pelan B - Tempat Letak Pemasangan

Group 66 (1).png

Pelan C - Butiran Lengkap Lakaran

Group 66 (1).png

​Pelan D - Ukuran / Sukatan

Group 66 (1).png

​Pelan E - Bahan, Warna dan Ketinggian

Group 66 (1).png

​Pelan F - Cadangan Tulisan Jawi

Group 66 (1).png

​Pelan G - Logo dan Pengertian

Group 66 (1).png


permohonan persijilan.png

UNTUK KEGUNAAN PEMBEKAL, MAKMAL, PERUNDING QMS​​

Pendaftaran Sebagai Badan Persijilan (Certification Body)
Group 66 (1).png

Pendaftaran Sebagai Perunding bagi Syarikat-Syarikat yang ingin melaksanakan ISO 9000
Group 66 (1).png

Permohonan Skim Produk Bahan Binaan *TERKINI!
Group 66 (1).png

Pendaftaran Persijilan Bahan Asas Pembinaan *TERKINI!
Group 66 (1).png

​Pendaftaran Pengimport Bahan Asas Pembinaan *TERKINI!
Group 66 (1).png

Pendaftaran Akreditasi Makmal
Group 66 (1).png

​Pendaftaran Sebagai Organisasi Latihan (ISO Management System)
Group 66 (1).png

​Borang Permohonan Lesen Perlombongan Galian
Group 66 (1).png

​Borang Kaji Selidik Bahan Asas Pembinaan 2020
Group 67.png
Permohonan Pendaftaran sebagai 'Accredited Checker' :

​Borang Permohonan untuk Pendaftaran sebagai 'Accredited Checker'

Group 66 (1).png