Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLesen Perlombongan

Syarikat-syarikat sedia ada yang terlibat dalam aktiviti perlombongan hendaklah berdaftar dan mempunyai lesen perlombongan di Kementerian Pembangunan

Tatacara permohonan bolehlah dirujuk melalui taklimat yang diberikan semasa sesi pemberigaan bagi garispanduan aktiviti dan pendaftaran syarikat-syarikat.

Borang Lesen Perlombongan Boleh Didapati Di Sini.

PROSES PENDAFTARAN LESESN PERLOMBONGAN BAGI PENGUSAHA YANG SEDIA ADA

proses perlombongan(1).png


SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN LESEN PERLOMBONGAN

SENARAI DOKUMEN BAGI ​PERMOHONAN LESEN PERLOMBONGAN - PENGUSAHA YANG SEDIA ADA
​PELAN OPERASI
  • Latar Belakang Syarikat
  • Pelan tapak
  • Program Garis Masa (bulan be bulan)
  • Anggaran Jumlah Pasir/Batu
  • ​Methodology perlombongan dan jenis-jenis jentera yang digunakan
  • Cadangan langkah keselamatan
  • Susun-atur tapak penyucian
  • Laporan Ujian Makmal (dari third-party)
  • Bilangan kakitangan local / non-local
  • Pelan pemulihan tapak

BAYARAN-BAYARAN YANG TERKANDUNG DALAM PENDAFTARAN BAGI LESEN PERLOMBONGAN

​PENDAFTARAN / PERSIJILAN
HARGA YURAN​
AGENSI​
​1. Pendaftaran untuk menjadi syarikat pembekal
$1500 + $50 (Yuran Proses) (3 Tahun)​
ABCi​
​2. Persijilan Bahan Asas Binaan
​$900 (3 Tahun)
ABCi​
​3. Lesen perlombongan
$1500 + $50 (Yuran Proses) (3 Tahun)​
ABCi