Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

MAKLUMAN FASA PERALIHAN

​Semasa FASA PERALIHAN, kaunter ABCi hanya dibukakan secara PERJANJIAN SAHAJA.

Kesemua perkhidmatan ABCi dan pembayaran adalah dilaksanakan secara atas talian seperti lazimnya. Bagi pertanyaan mengenai perkhidmatan, bolehlah menghubungi
ABCi.customerservice@mod.gov.bn atau WhatsApp 8140 365.

1.png
2.png


Attachments