Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN

WABAK COVID-19 DI TAPAK PEMBINAAN

Kementerian Pembangunan melalui Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) sentiasa mengikuti perkembangan dan mengambil serius terhadap penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Negara Brunei Darussalam. Selaras dengan perkembangan terkini, ABCi telah menyediakan Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan Wabak COVID-19 Di Tapak Pembinaan bagi mengawal risiko penularan wabak COVID-19 dan memastikan persekitaran tapak pembinaan adalah selamat dan kondusif.


Sila tekan disini untuk maklumat penuh

Attachments